Zakelijk - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Zakelijk

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wij houden rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.

MVO wordt actief aan gewerkt binnen ons bedrijf, sterker nog het is een speerpunt van de bedrijfsvoering. Energie besparen, afval scheiden of minder validen in dienst te nemen daadwerkelijk implementeren in bedrijfsvoering. Duurzaam ondernemen en een bijdrage leveren aan de CO2 reductie passen wij dus ook daadwerkelijk toe in de praktijk. Voorbeeld hiervan is dat wij 25% van onze energie (stroom) zelf produceren door middel van een zonnepaneelinstallatie. In de zorg hebben wij ook onze verantwoordelijkheid genomen door activiteiten financieel te ondersteunen.

Ook wordt er kritisch gekeken naar leveranciers of deze ook MVO toepassen. Momenteel zijn wij bezig met implementatie van ISO 26000. De internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO). In de Nederlandse markt bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ISO 26000 geeft ons handvatten om de organisatie te ondersteunen en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 'op maat' in te vullen.

U vindt ons ook op